معرفی کسب و کار به میلیون ها کاربر تلگرام

تبلیغات بازدیدی تلگرام

تبلیغات بازدیدی تلگرام چیست؟

تبلیغات بازدیدی تلگرام سرویس جدید ادمنت می باشد که با استفاده از آن می توانید محصولات و خدمات خود را به میلیون ها کاربر تلگرامی نمایش داده و با توجه به تعداد بازدید تبلیغ که توسط خود تلگرام محاسبه خواهد شد هزینه تبلیغات بپردازید. تلگرام با بیش از ۴۰ میلیون کاربر ایرانی بزرگترین جامعه افراد ایرانی در فضای مجازی می باشد که با استفاده از ابزار ادمنت می توانید کسب و کارتان را سریعتر و هدفمندتر از همیشه به بازار مخاطبین خود معرفی کنید.

پس از سفارش تبلیغ شما برای کانال های عضو در ادمنت ارسال خواهد شد و به میزان بازدید سفارش داده شده در کانال ها قرار خواهد گرفت.

تبلیغات بازدیدی تلگرام

کمترین تعرفه بیشترین بازدهی

تعرفه ها

با کمترین هزینه کسب و کار و محصولات خود را به میلیون ها کاربر تلگرام معرفی کنید!

پس از سفارش، تبلیغات برای کانال های تلگرام عضو در ادمنت ارسال خواهد شد و تبلیغ به میزان بازدید سفارش داده شده در کانال ها قرار خواهد گرفت (آمار با توجه به آمارگیر پست های تلگرام محاسبه خواهد شد). آمار کلی تبلیغات را می توان در کانال تبلیغات گسترده ادمنت مشاهده کرد.

  • ۲۰۰,۰۰۰ بازدید ۶۲۰,۰۰۰ تومان
  • ۳۰۰,۰۰۰ بازدید ۹۰۰,۰۰۰ تومان
  • ۵۰۰,۰۰۰ بازدید ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ بازدید ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

در چند دقیقه تبلیغات خود را فعال کنید!

نحوه سفارش تبلیغ بازدیدی تلگرام