تبلیغات محتوایی همسان در فضای وب

تبلیغات محتوایی

تبلیغات محتوایی چیست؟

در تبلیغات محتوایی، تبلیغ دارای یک تصویر ساده و متن می باشد که توسط تبلیغ دهندگان مشخص مشخص می شود. در این روش ما تبلیغات را به صورت کاملا همسان با قالب وب سایت نمایش دهنگان نمایش می دهیم، در نتیجه محتواها کمتر تبلیغاتی به نظر می رسند. ما در این روش سعی کرده ایم تبلیغات را در صفحاتی که محتوای آنها به موضوع کلیدواژه های انتخابی تبلیغ دهندگان مرتبط است نمایش می دهیم.

click

تعرفه رقابتی در ادمنت

تعرفه ها

هزینه تبلیغات محتوایی به روش پرداخت به ازای کلیک محاسبه می شوند!

قیمت کلیک رقابتی، روشی منصافه از سوی ادمنت می باشد که تبلیغ دهندگان بصورت دلخواه نرخ کلیک کمپین تبلیغاتی خود را مشخص می کنند. در ادمنت هزینه اضافه برای هدفگذاری ها (جغرافیایی، موضوعی، نوع دستگاه و...) محاسبه نمی شود.

۱۸۰ تومان
۴۰۰ تومان

هزینه کمتر، بازدهی بیشتر

تبلیغات کلیکی

click

تبلیغات کلیکی چیست؟

تبلیغات کلیکی ادمنت به شما این امکان را می دهد تا با کمترین بودجه، تبلیغات خود را در فضای تلگرام به نمایش بگذارید. در تبلیغات کلیکی پراخت هزینه تبلیغات متفاوت می باشد به این صورت که میزان مبلغ پرداختی بر اساس تعداد کلیک ها بر روی تبلیغ محاسبه می شود. شما می توانید برای کمپین های خود هدفگذاری های متفاوت تعریف کنید، ما با استفاده از جدیدترین متد های شمارش آماری دقیق از تعداد نمایش و کلیک کمپین را در اختیار شما قرار می دهیدم.

هدفمندتر از همیشه تبلیغ کنید

چرا تبلیغات محتوایی ادمنت

ادمنت تبلیغات را هوشمند نمایش می دهد، مرتبط ترین تبلیغ را با توجه به محواتی صفحه نمایش می دهیم.

بیشترین ابزار هدفمندی را در اختیار کاربران قرار میدهیم، هدفمندی جغرافیایی، موضوعی، نوع دستگاه و سیستم عامل...

در ادمنت قیمت کلیک ثابت نیست و تبلیغ دهندگان قیمت کلیک را تعیین می کنند. هدفمندسازی شامل هزینه اضافه نمی شود

شمارش دقیق آمار کلیک ها و رسیدن به کمترین تفاوت آمار با شمارشگرها، برار است با صرفه جویی در هزینه تبلیغات

ایجاد کمپین