هزینه کمتر، بازدهی بیشتر

تبلیغات کلیکی

تبلیغات کلیکی چیست؟

تبلیغات کلیکی ادمنت به شما این امکان را می دهد تا با کمترین بودجه، تبلیغات خود را در فضای وب به نمایش بگذارید. در تبلیغات کلیکی پراخت هزینه تبلیغات متفاوت می باشد به این صورت که میزان مبلغ پرداختی بر اساس تعداد کلیک ها بر روی تبلیغ محاسبه می شود. شما می توانید برای کمپین های خود هدفگذاری های متفاوت تعریف کنید، ما با استفاده از جدیدترین متد های شمارش آماری دقیق از تعداد نمایش و کلیک کمپین را در اختیار شما قرار می دهیدم.

در ادمنت می توانید کمپین های تبلیغات بنری، تبلیغات محتوایی و تبلیغات تلگرام را به صورت پرداخت به ازای کلیک ایجاد کنید.

تبلیغات کلیکی

هدفمندتر از همیشه تبلیغ کنید

چرا تبلیغات کلیکی ادمنت؟

در ادمنت می توانید تبلیغات خود را فقط در ایران، خارج از ایران و یا استان های خاص نمایشد دهید

در ادمنت می توانید تبلیغات خود را فقط در سیستم عامل های مشخص نمایش دهید

کمپین های تبلیغاتی شما می توانید فقط در دستگاه های مشخص نمایش داده شوند

در ادمنت می توانید قیمت کلیک کمپین های تبلیغاتی را خودتان مشخص کنید

شماره دقیق آمار و ارائه گزارش کامل از آمار نمایش و کلیک های صحیح در پنل ادمنت

در ادمنت می توانید تبلیغات خود را در روز و ساعت های مشخص نمایش دهید

ایجاد کمپین

تعرفه رقابتی در ادمنت

تعرفه ها

در ادمنت تبلیغ دهندگان نرخ کلیک را مشخص می کنند!

قیمت کلیک رقابتی، روشی منصافه از سوی ادمنت می باشد که تبلیغ دهندگان بصورت دلخواه نرخ کلیک کمپین تبلیغاتی خود را مشخص می کنند. در ادمنت هزینه اضافه برای هدفگذاری ها (جغرافیایی، موضوعی، نوع دستگاه و...) محاسبه نمی شود.

تبلیغات بنری تبلیغات محتوایی تبلیغات تلگرامی