سیمرغ

www.seemorgh.com

رتبه در ایران ۹۴ ، در جهان ۴۳۴۲

نام
اندازه
مدت زمان
قیمت
بالای هدر
۷۲۸ در ۹۰ پیکسل
یک ماه
۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
زیر هدر
۷۲۸ در ۹۰ پیکسل
یک ماه
۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان
ستون سمت چپ بنر اول
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان
ستون سمت چپ بنر دوم
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۲،۲۰۰،۰۰۰ تومان
ستون سمت چپ بنر سوم
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان
ستون سمت چپ بنر چهارم
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
نام
اندازه
مدت زمان
قیمت
ستون سمت چپ بنر اول
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۴،۳۰۰،۰۰۰ تومان
ستون سمت چپ بنر دوم
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۲،۵۰۰،۰۰۰ تومان
ستون سمت چپ بنر سوم
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۱،۷۰۰،۰۰۰ تومان
نام
اندازه
مدت زمان
قیمت
ستون سمت چپ بنر اول
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۳،۲۰۰،۰۰۰ تومان
ستون سمت چپ بنر دوم
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۲،۳۰۰،۰۰۰ تومان
ستون سمت چپ بنر سوم
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان
نام
اندازه
مدت زمان
قیمت
ستون سمت چپ بنر اول
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان
ستون سمت چپ بنر دوم
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
ستون سمت چپ بنر سوم
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
نام
اندازه
مدت زمان
قیمت
ستون سمت چپ بنر اول
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان
ستون سمت چپ بنر دوم
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
ستون سمت چپ بنر سوم
۳۰۰ در ۲۵۰ پیکسل
یک ماه
۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
نام
اندازه
مدت زمان
قیمت
ستون سمت راست
۱۵۰ در ۳۰۰ پیکسل
یک ماه
۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
ستون سمت راست ۲
۱۵۰ در ۶۰۰ پیکسل
یک ماه
۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان

جهت سفارش و دریافت مشاوره، لطفا مشخصات پلن مورد نظر را در بخش پشتیبانی در پنل کاربری تیکت فرمایید.

لطفا جهت تسریع در پاسخگویی تیکت را به دپارتمان "تبلیغات در رسانه ها" ارسال فرمایید.