خبرگزاری فارس

www.farsnews.com

رتبه در ایران ۲۱ ، در جهان ۱۲۰۶

نام
اندازه
مدت زمان
قیمت
جایگاه A1
۱۴۰ در ۱۸۰ پیکسل
یک ماه
تماس بگیرید
جایگاه A2 و A3 و A4
۱۴۰ در ۱۸۰ پیکسل
یک ماه
تماس بگیرید
جایگاه A5
۱۴۰ در ۱۸۰ پیکسل
یک ماه
تماس بگیرید
جایگاه A6 و پایین تر
۱۴۰ در ۱۸۰ پیکسل
یک ماه
تماس بگیرید
جایگاه B1
۲۰۰ در ۶۰ پیکسل
یک ماه
تماس بگیرید
جایگاه B2 و B3
۲۰۰ در ۶۰ پیکسل
یک ماه
تماس بگیرید
جایگاه B4 و پایین تر
۲۰۰ در ۶۰ پیکسل
یک ماه
تماس بگیرید
نام
اندازه
مدت زمان
قیمت
جایگاه C1
۲۰۰ در ۸۰ پیکسل
یک ماه
تماس بگیرید
جایگاه C2
۲۰۰ در ۸۰ پیکسل
یک ماه
تماس بگیرید
جایگاه C3
۲۰۰ در ۸۰ پیکسل
یک ماه
تماس بگیرید
جایگاه C4 و پایین تر
۲۰۰ در ۸۰ پیکسل
یک ماه
تماس بگیرید
نام
اندازه
مدت زمان
قیمت
جایگاه A1
۱۴۰ در ۱۸۰ پیکسل
یک ماه
تماس بگیرید
جایگاه A2 و A3 و A4
۱۴۰ در ۱۸۰ پیکسل
یک ماه
تماس بگیرید
جایگاه A5 و پایین تر
۱۴۰ در ۱۸۰ پیکسل
یک ماه
تماس بگیرید

جهت سفارش و دریافت مشاوره، لطفا مشخصات پلن مورد نظر را در بخش پشتیبانی در پنل کاربری تیکت فرمایید.

لطفا جهت تسریع در پاسخگویی تیکت را به دپارتمان "تبلیغات در رسانه ها" ارسال فرمایید.